Představení společnosti

Naše společnost G.A.S. a.s. vznikla v roce 1993 jako obchodní společnost zabývající se dovozem a prodejem měřicí a regulační techniky se zaměřením na oblast plynárenství.
Během svého dalšího působení firma postupně rozšiřovala další působnost postupně na dodávky do prakticky všech odvětví průmyslové výroby, především do České republiky. Tato skutečnost si v roce 1996 vyžádala výstavbu nového prodejního a skladového areálu o rozloze 1,5 ha s kompletním zázemím pro svoji obchodní činnost, a to v průmyslové zóně Kapřiska na okraji Hodonína. Další rozšíření obchodních aktivit si vyžádalo zřízení pobočky v Plzni v roce 2000 a ve Staré Turé (SR) v roce 2002. V roce 2009 se naše společnost stala vlastníkem 100% podílu ve společnosti PREMAGAS CZECH s.r.o. v Mikulově, který se zabývá výrobou a servisem turbínových a rotačních plynoměrů.
V roce 2015 se stala 100% vlastníkem G.A.S. a.s. společnost MONTGAS a.s. se sídlem v Hodoníně, která patří k předním českým výrobcům regulačních stanic plynu a je také zhotovitelem a stavitelem produktovodů, zejména plynovodů.

Hlavními aktivitami společnosti G.A.S. a.s. jsou:
  • I. Prodej MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKY
  • II. Velkoobchod TOPENÁŘSKÉ, VODOINSTALAČNÍ A SANITÁRNÍ TECHNIKY
  • III. Velkoobchod ELEKTROINSTALAČNÍ TECHNIKY
  • IV. Výroba a servis turbínových a rotačních plynoměrů PREMAGAS CZECH v Mikulově


MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

PLYNOMĚRY

Prodej plynoměrů se opírá především o prodej plynoměrů ELSTER, jehož je naše společnost jediným zástupcem pro ČR. Tento výrobce je dlouholetým a tradičním dodavatelem bytových a domovních membránových plynoměrů BK do České republiky a ty tvoří rozhodující portfolio všech českých plynárenských společností. Spolu s průmyslovými membránovými plynoměry typu BK, turbínovými plynoměry typu TRZ2 a SMR-I, rotačně pístovými plynoměry typu RABO a IRM a přepočítávači plynu typu EK patří nabídka plynoměrů a související techniky k nejširším na trhu, co do pokrytí rozsahů měřeného průtoku, tlakových rozsahů, třídy přesnosti měření, tak v neposlední řadě škálou použitelnosti pro různá plynná média.

Společnost PREMAGAS CZECH s.r.o. (dříve ABB) sídlící v Hodoníně s provozovnou v Mikulově vyrábí axiální a radiální turbínové plynoměry typu RTP, RTPE, ATPE, DAE, DBE, RTPE a zůstal jediným ryze českým výrobcem turbínových plynoměrů. Vedle výroby se společnost zaměřuje na servis, opravy a ověřování turbínových a rotačních plynoměrů. Zaměřujeme se především na český trh a to se specializací na měření plynu v bioplynových stanicích, vedle toho exportujeme plynoměry do Slovenské republiky a Arménie.

Našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery v prodeji plynoměrů jsou největší distribuční společnosti v České republice - RWE, E.On a Pražská plynárenská.


TLAKOMĚRY, TEPLOMĚRY

Zastoupením několika tradičních výrobců tlakoměrné techniky patříme mezi nejkomplexnější dodavatele na trhu v České republice. Slovenské firmy MANOMER Častkovce a PREMATLAK Stará Turá jsou dnes již renomovanými nástupci kdysi slavné značky CHIRANA PREMA a kromě standardních tlakoměrů v průměrech 63mm, 100mm a 160mm dodáváme i speciálnější provedení mj. membránových tlakoměrů pro agresivní média, kontaktních tlakoměrů a vysílačových tlakoměrů pro ovládání a přenos do řídicích systémů. Kromě mechanického měření dodáváme i elektronické převodníky tlaku, digitální tlakoměry a dataloggery pro ukládání měřených hodnot. Samozřejmostí jsou kalibrační listy dodávané zdarma ke každému přístroji. Třetím, a co do šíře sortimentu největším, námi zastoupeným výrobcem je německá firma WIKA. Tento celosvětově významný výrobce vyrábí hlavně tlakoměry pro speciální provozy, atypická provedení materiálů, z nichž jsou přístroje vyrobeny, širokou škálu elektronických tlakoměrů a převodníků a ovšem veškeré tlakoměrné příslušenství. Spolupráce s nizozemskou firmou STIKO v oblasti měření tlaku rozšiřuje náš sortiment o cenově zajímavé speciální tlakoměry.

V oblasti teploměrů si můžete vybrat mezi nabídkou skleněných technických teploměrů z produkce společnosti EXATHERM Jablonec nad Nisou, bimetalových teploměrů z produkce METRA Blansko a již zmiňovaní výrobci tlakoměrů - firmy PREMATLAK, STIKO a WIKA jsou taktéž významnými výrobci teploměrné techniky. Kromě standardních provedení teploměrů s bimetalovým členem, jsou to hlavně tlakové teploměry plněné inertním plynem a to jak přímé stonkové, tak kapilárové. Pro moderní způsoby přenosu dat nabízíme teplotní převodníky, dataloggery a digitální teploměry. Běžným doplňkovým sortimentem je i široká řada teplotních jímek.


VODOMĚRY

Dodaváme veškeré vodoměry italského výrobce MADDALENA, což zahrnuje bytové vodoměry, domovní vodoměry, průmyslové a měřiče tepla, speciální průtokoměry, dávkovací vodoměry, dálkové přenosy atd. Dále dodáváme kompletní sortiment vodoměrné techniky dříve známé pod označením SPANER POLLUX případně INVENSYS dnes pod označením německého výrobce SENSUS. Širokou škálu průtokoměrů na různá kapalná média doplňuje nabídka průtokoměrů německé značky KOBOLD.


ELEKTROMAGNETICKÉ A PNEUMATICKY OVLÁDANÉ MEMBRÁNOVÉ A PÍSTOVÉ VENTILY A PNEUMATICKÉ PRVKY

Ve spolupráci s evropskými výrobci regulační techniky firmami Elettromeccanica Delta z Itálie, jehož jsme výhradními partnery na českém trhu, JAKŠA ze Slovinska, C.E.M.E z Itálie, BUSCHJOST z Německa, REGADA ze Slovenska, ARMAGAS, FLAMAGAZ z Polska a německý výrobce GSR dodávajícími své výrobky na trhy celého světa, nabízíme všechny běžné i speciální provedení 2/2 nebo 3/2-cestných elektromagnetických ventilů včetně proporcionálně řízených, pneumaticky ovládaných pístových, membránových a hadicových ventilů. V tlakovém rozsahu od vakua až do 500 bar a pro tepoty od -196°C a do +200°C, pro všechny běžná neagresivní a agresivní media včetně CNG, zemního plynu, bioplynu, kyslíku, demineralizované vody, páry a chladících látek.
Naše nabídka obsahuje ventily se závitovým, přírubovým nebo navařovacím připojením ve světlostech DN1 - DN300. Ventily jsou používány ve všech oblastech průmyslu - farmacie, energetika, ropný a těžařský průmysl, plynárenství, zemědělství, potravinářství, automobilový průmysl a další. Nabízíme ucelenou řadu bezpečnostních ventilů pro plyn včetně filtrů. Pro výrobce a uživatele svářecí techniky nabízíme pulsní a oběhová čerpadla firmy C.E.M.E. Samozřejmostí v této oblasti je nabídka odborné pomoci zkušených technických poradců, kteří pomáhají zdarma našim zákazníkům najít to nejlepší řešení pro maximální snížení nákladů, zvýšení zisku a posílení schopnosti konkurovat.

Nabízíme kompletní sortiment pneumatických prvků zejména firem IMI NORGREN z Německa a italského výrobce METAL WORK. Ucelené řady pneumatických válců, pneumaticky, elektricky, mechanicky nebo manuálně ovládaných ventilů, úpravné jednotky vzduchu, regulátory tlaku, filtry a maznice, různé typy šroubení včetně nerezových, hadice a další důležité součásti pneumatických rozvodů. Dále bezpečnostní ventily na lisy od původního výrobce HERION dnes patřící pod koncern IMI NORGREN sídlícího v Německu a ZPA Křižík dnes REGADA Prešov, dále tlakové spínače, speciální namur ventily německé firmy EUROTEC pro pneumatické pohony armatur.


ARMATURY

V oblasti armatur se naše firma řadí mezi přední dodavatele průmyslových a bezpečnostních armatur s využitím především pro plynárenský průmysl. Vzhledem k zásadní orientaci na plynárenský průmysl jsme se stali výhradním prodejcem armatur pro zemní plyn výrobce JMA Jihomoravská armaturka Hodonín pro distribuční společnosti RWE, E.On a Pražská plynárenská. Díky vysoké kvalitě výrobků JMA i dalších renomovaných firem lze uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Z široké nabídky lze dodat různé provedení armatur, připojení a tlakových řad - (PN 6 až 100). Ovládány mohou být servopohony nebo pneupohony. Z produktů bezpečnostních armatur Vám můžeme nabídnout výrobky nejen tuzemských výrobců, jako jsou např. ARMAGAS Třinec (výrobce membránových bezpečnostních uzávěrů tlaku plynu) - jejichž produkty jsou velmi žádaným artiklem na tuzemském i zahraničním trhu, ale i speciální bezpečnostní armatury zahraniční výroby z produkce firem BRIAN DONKIN, FRANCEL, TARTARINI a RMG REGLER + MESTECHNIK GMBH.

Pro snadnou instalaci všech nabízených armatur na potrubní rozvody máme skladem nejširší nabídku připojovacích přírub všech běžných provedení i dimenzí v regionu.


SERVOPOHONY A PNEUPOHONY

Podobně jako u armatur nabízíme širokou škálu elektrických servopohonů v provedení jednootáčkových, víceotáčkových a táhlových od několika domácích i zahraničních výrobců. Samozřejmostí jsou i servopohony v provedení EEx do výbušného prostředí, ale i speciální provedení servopohonů na vysoké jmenovité síly. Zastupujeme jako výhradní dovozce do ČR a SR renomovaného německého výrobce ARIS a dodáváme také výrobky značek REGADA, BELIMO, AGROMATIC aj.

Součástí samostatných víceotáčkových a jednootáčkových servopohonů mohou být i různé průmyslové armatury (šoupátka, uzavírací klapky, kulové kohouty), pro provedení táhlových pohonů jsou to uzavírací nebo regulační ventily. Velmi dobře se uplatňují servopohony ve vodárenském průmyslu (např. čističky odpadních vod), které jsou dodávány v kompletaci s uzavíracími klapkami různých dimenzí. Mezi novinkami jsou nové řady víceotáčkových servopohonů, kde jsou využity již nové metody elektronických prvků. Pro aplikace ovládané tlakovým vzduchem můžeme nabídnout širokou škálu pneumatických pohonů jak v provedení bezpečnostním-jednočinné pneupohony, tak i v provedení dvojčinné.INSTALAČNÍ MATERIÁL VODO TOPO PLYN

Oddělení prodeje instalačního materiálu vodo-topo-plyn patří mezi stabilní a spolehlivé regionální velkoobchody sortimentu pro veškeré dodávky TZB a inženýrských sítí. Naše společnost zastupuje renomované české i zahraniční výrobce a dodavatele sortimentu pro komplexní dodávky materiálu v daném oboru. K našim hlavním dodavatelům patří firmy Pipelife, Jika, Protherm, Koňařík, Ravak, Grundfos, Sanha Wavin, Mittal Steel. Snahou naší společnosti je poskytovat nejen kvalitní a včasné dodávky materiálu, ale také služby v oblasti poradenství, kalkulací zakázek a logistiky. Pravidelně sledujeme novinky a trendy v oblastech vodo-topo-plyn a spolupracujeme na jejich aplikaci do praxe. Pravidelná školení a vzdělávání našich zaměstnanců, nemalou měrou přispívají k profesionálnímu přístupu a spokojenosti zákazníků.INSTALAČNÍ MATERIÁL ELEKTRO

Oddělení prodeje elektroinstalačního materiálu působí v regionu jako tradiční velkoobchod a maloobchod s veškerým elektroinstalačním materiálem. Mezi našimi odběrateli převažují elektromontážní firmy, stavební společnosti a výrobní podniky, současně si však velmi vážíme dlouhodobé spolupráce se všemi svými odběrateli bez ohledu na jejich velikost či objem objednávek.

Profesionálně proškolený personál, který je připraven Vám poradit nejen s výběrem vhodného výrobku, ale i s případnou instalací a zapojením. Naším cílem je držet vysoký standard a to jak v nabízeném sortimentu zboží, tak i ve způsobu obsluhy.

Nabízíme sortiment těchto předních výrobců a distributorů: NOARK Electric, ABB, EATON, SCHMACHTL, PHILIPS, SCHNEIDER ELECTRIC, TREVOS, MODUS, TREMIS, KOPOS, TOPSERVIS, ELEKTROSVIT, SCAME-CZ, PANLUX, KANLUX, GREENLUX, EROCOMM, CIMCO, SEZ-DK, OBZOR, ELKO EP, ELEMAN, FAMATEL,FINDER, RAYCHEM, FENIX JESENÍK, DRAKA KABEY, PRAKAB, NKT CABLES, PROBS CABLES, ESTA Ivančice, DCK HOLOUBKOV, OEZ a mnoho dalších.

Od roku 2013 jsme vedeni jako prémiové prodejní místo výrobků společnosti NOARK ELECTRIC Europe, což s sebou přináší mnoho výhod jak v příjemných cenových relacích, tak v kvalitní technické podpoře těchto výrobků.Na prvním místě je u nás zákazník, a proto věříme, že naše snaha o Vaši maximální spokojenost bude naplněna.

Těšíme se na Vaši návštěvu a společně uskutečněné obchody.