FLOW 37   (MKFLOW37)

Dávkovací průtokoměr typové řady FLOW 37.
Prodejní cena s DPH / ks
m
Prodejní cena bez DPH / ks
m
Kompaktní bez displejový indukční průtokoměr FLOW 37 je předurčen k přesnému měření různých kapalin při dávkovacím procesu a to i menších množství s velmi vysokou přesností a opakovatelností až 0,1%. Možná použití jsou například při dávkování mléčných produktů do lahví a kelímků, či jiných produktů určených k prodeji.

Hlavní přednosti
možnost použití různých materiálů trubic dle média a jeho teploty (s možností krátkodobého překročení 90°C až na 145°C) či různých přípojných koncovek průtokoměru
široká variabilita systému od jednoduchého přesného průtokoměru
s impulsním výstupem, až po inteligentní řídící systém dávkovače
s ovládacím signálem pro ventil
trubice odolné vůči působení vakua
libovolně volitelné impulsní číslo
možnost použití v plnících strojích
zařízení spadá do nízko odběrových zařízení
možno doplnit o přímé řízení ventilu DOSE-DRV 2.0

Jednotlivé režimy a impulsní číslo jsou volitelné v konfiguračním software, stejně jako velikost dávky pro režim řízení ventilu.

1) varianta s využitím pouze impulsního výstupu:
V tomto režimu plní měřič FLOW 37 klasickou funkci průtokoměru s impulsním výstupem. Vstupní signál zde nemá žádnou funkci ani vliv na měřící cyklus.

2) verze impulsního výstupu s využitím synchronizačního vstupu:
Vysláním impulsu na vstup těsně před každým otevřením ventilu se zajistí vždy stejně se opakující podmínky měřícího cyklu. Díky tomu je vlastní odměření dávky přesnější a s vyšší opakovatelností.

3) aplikace impulsního výstupu jako řídícího signálu pro ovládání elektroventilu:
Zde měřič kromě samotné funkce měření, přebírá i úlohu řízení ventilu. Nadřazený systém dá povel k odstartování další dávky signálem na vstup měřiče. Ten pokynem výstupního signálu ovládá elektroventil, který po ukončení dávky opět uzavře. Průtokoměr FLOW 37 dosahuje velmi přesných výsledků s dlouhodobou opakovatelností. Při spojení s doplňkovým zařízením DOSE-DRV 2.0 systém řeší kompletní problematiku dávkování.
Č.zboží:
MKFLOW37
Výrobce:
COMAC CAL s.r.o.
Prodejce:
Ján Kubina
Ján Kubina
Mail
kubina@gas-as.cz
Telefon
518700123
+ Přiložit soubory
?